Webinar-partner - Din webinar ekspert - WECADEMY

Facilitering af din online udervisning eller webinarer

BRIDGING KNOWLEDGE WITH NEED

JEG KAN HJÆLPE DIG MED AT DIGITALISERE  VIDEN OG LÆRING VIA WEBINARER

 SAMMEN HAR VI KOMPLEMENTÆRER KOMPETENCER

BOOK PROFESSIONEL WEBINAR FACILITERING

BOOK EN EKSPERT

KOM I GANG MED PROFESSIONELLE WEBINARER I DAG

SE MERE

TID TIL WEBINAR

LÆR AT LAVE ET PROFESSIONELT WEBINAR

SE MERE

TRÆNING

VI TILBYDER TRÆNINGSFORLØB

‘HANDS ON’ – PROFESSIONELLE WEBINARER  OG ONLINE MØDER

SE MERE

KURSER OG TRÆNING

SKOLER OG INSTITUTIONER

SE MERE

VORES REFERENCER

Dansk erhverv samarbejde med wecademy aps
ASE samarbejde med Wecademy ApS
Dansk erhverv samarbejde med wecademy aps
Living lean samarbejde med wecademy aps
Middelfart kommune samarbejde med wecademy aps

VORES PROFIL FILM

MENNESKER – IT – BARRIERER

OM WECADEMY

 

Vi er et stærk netværk af freelancere – undervisere, skuespillere og konsulenter med høj faglighed og læringskompetencerne på plads. Alle er dedikeret til at hjælpe virksomheder med at få højere værdi af deres medarbejdere og forretning. Vi tror på at inddragelse af de teknologiske medier og online-tilstedeværelse, giver en højere grad af frihed for den enkelte og for organisationen, med mulighed for at sprænge rammerne for læring og videndeling.

Vi kan tilbyde at:

  • Facilitere dine webinarer
  • Udvikle indhold til webinarer
  • Matche undervisere til dine webinarer
  • Du kommer godt og trygt i gang med at undervise online
  • Bidrage med udvikling af kompetence/træningsforløb med udgangspunkt i virksomhedens strategiske situation
  • Planlægge og gennemføre udviklingsforløb for medarbejdere og ledere – altid tilpasset den enkelte virksomheds organisatoriske fokus og behov
  • Facilitere og procestilrettelægge, så deltagerne udarbejder relevante og realiserbare handlingsplaner

Wecademy har en stor indsigt og samarbejder også med det ordinære uddannelsessystem. Ved inddragelse af digitale læringsplatforme, er vi med til at skabe transfer og værdi for organisationer, medarbejdere og kunder.

Når du vælger WECADEMY får du ikke kun hjælp til at komme professionelt ud over skærmkanten, vi skaber transfer og gode læringsoplevelser.

WEBINARER, IT, MENNESKER OG BARRIERER

 

Book en ekspert


Vi ”outsourcer” en ekspert til jeres virksomhed, som kan styre hele webinarprocessen for jer – lige fra at modtage tilmeldinger, udvikling af indhold, facilitering  og opfølgning efter webinaret. Vi kan også “in-sources” til digitale projekter indenfor online-læring.

Tid til webinar


Vi tilbyder et 3-trins-webinarforløb, hvor jeres medarbejdere kan lære processen lige fra valg af webinar eller mødeplatform til professionel gennemførsel af webinarer, evaluering og opfølgning.

Træningsforløb


Vi tilbyder dagskurser med op til 15 medarbejdere i ’hands on’ brug af en læringsplatforme, Flipped Learning, Online møder, Webinarer, Storytelling, Skærmtræning etc. Alle vore kurser gennemføres af vores dygtige og engagerede digitale specialister.

DET SIGER KUNDERNE

Dansk Erhverv udtaler:

Dansk Erhverv har etableret et rigtigt godt samarbejde med Wecademy om afvikling af webinarer, som et supplement til vores normale kurser. Wecademy står for den praktiske afvikling, mens vi selv leverer det faglige indhold og oplæg. Med etableringen af vores webinar tilbud kan vi se, at vi når ud til en bredere og mere omfattende målgruppe end de der traditionelt deltager på vores kurser. Vi vil derfor også fremadrettet samarbejde med Wecademy om afvikling af webinarer.

Jesper Juul Jensen

Salgschef, Dansk Erhverv

ASE kurser, Kursuskonsulenter, Marie Munk og Ane Puggaard:

Vi er meget glade for samarbejdet med Anne-Mette fra Wecademy. Hun er god til at sætte sig ind i vores ønsker og behov og strækker sig langt for at finde den bedste løsning. Hun er en rigtig god sparringspartner som er god til at komme med forskellige løsningsmuligheder. I vores samarbejde har vi en meget åben og ærlig dialog, som bidrager meget positivt til opgaveløsningen, herunder idé generering, og vores forretningsudvikling.

Vi oplever at vi er ligeværdige og har høj gensidig respekt i vores samarbejde. Anne-Mette er god til at ”klæde os på” til opgaven, og hun arbejder for at begge parter skal have succes med vores arbejde. Vi har fuld tillid til Anne-Mette især fordi hun også har interesse i at kvalitetssikre det arbejde vi leverer i fællesskab, og så er hun hurtig og effektiv i sin eksekvering af opgaver.

Anne-Mette udviser meget høj villighed til at dele sin viden, hvilket vi har højt udbytte af, både i forhold til professionel eksekvering og udvikling af vores produkter.

For ASE er det en stor hjælp at have en ekstern samarbejdspartner i forhold til at afholde online kurser som webinarer. Anne-Mette er en stor hjælp i forhold til at hjælpe os med at udvikle og udbyde vores webinarer, som er et nyt tiltag for os. Anne-Mette giver os tryghed og hjælper med at styre os gennem processen og klæde os godt på til at løfte opgaven.

Anne-Mette har et højt kendskab til webinarer og kommer med gode input til hvordan de opbygges bedst muligt, så vi sikrer læring for deltagerne. Vi føler os rigtigt godt vejledt, Anne-Mette er up to date på ny viden og udvikling, som hun gerne deler med os.

Ane Puggaard og Marie Munk

Kursuskoordinatorer hos ASE, ASE

Middelfart Kommune, Skoleafdelingen

Skoleafdelingen i Middelfart Kommune har arbejdet sammen med Anne-Mette Rønholt Johansen, Wecademy, i skoleåret 2016/2017.
Samarbejdet er initieret af, at skoleområdet ønsker ar udvikle og styrke elektroniske tilgange i forhold til kommunikation og undervisning – teams, leder/medarbejder, forældre/skole, lærer/elev – udforske tilgange, der skaber værdi og er med til at effektivisere arbejdsgange. Et særligt fokus har være tidsforbruget til møder og kørsel. Kurset fortrinsvis planlagt for for leder, specialister og konsulenter.

Weacademy formulerede et program og planlagde sessionerne. Programmet ramte præcist det skoleområdet efterspurgte. Der har været meget stor tilfredshed med kursusforløbene – de er dygtigt blevet justeret og tilpasset undervejs – og har givet området det afsæt, der var tænkt.
Anne-Mette Rønholt Johansen er en dygtig underviser – motiverende og engageret med stor faglig viden og en god formidler.

Tilbagemeldinger fra lederne er meget positive – nu skal vi blot drifte den nye viden på skoleområdet – så de afventer spændt næste skridt…..

Pia Werborg

Tidligere skolechef, Skoleafdelingen, Middelfart Kommune

Chefkonsulent udtaler:

Industriens Uddannelser er ved at implementere brugen af Adobe Connect til videndeling, uddannelse og effektiv mødeafholdelse. Senest har vi afholdt et efteruddannelsesforløb for faglærere i hele landet. Forløbet er gennemført med webinar hver 14. dag hele foråret, som en del af implementeringen af Industriens lean-kørekort.

Vi oplever, at webinarer giver os mulighed for at når bredere ud med vores budskaber, og vi får et bedre netværk med skolerne, hvor vi nu samles og veksler udfordringer og erfaringer fra uge til uge – også efter webinar’et er afsluttet.

I vores interne uddannelse og implementering af systemet har haft stor glæde af at samarbejde med Wecademy. På den længere bane ser vi en række gode muligheder for at kommunikere med vores samarbejdspartnere på denne platform

Henrik Vejen Kristensen

Chefkonsulent i Industriens Uddannelser, Industriens Uddannelser


Middelfart Kommune, Skoleafdelingen

Vi har fået afholdt 3 kurser, hvert af 2×6 timers varighed, i digital kommunikation (online møder/formidling) med udgangspunkt i vores platform, Google Apps. Målgruppen var skoleledere og specialister.

Kursuskonceptet og forventningsafstemningerne var helt på plads. Det blev nogle gode kursusdage med en rød tråd gennem hele forløbet og nogle klare mål for hvert element i kursusforløbet Stort set alle kursister gik fra kurset med en fornemmelse af, at dette var en mulighed, der klart kunne bruges i dagligdagen, – ikke til alt, men i mange tilfælde kunne det afløse det fysiske møde.

Udtalelser fra nogle af kursisterne: Dygtige og velforberedte undervisere, kurset afviklet i en positiv, humoristisk ånd, konceptet fungerede og kunne bruges, alt i alt en positiv oplevelse.

Underviserne supplerede hinanden godt og derfor kunne lave et veltilrettelagt kursusforløb, hvor vi kom omkring mange aspekter omkring digital kommunikation. De var velforberedte, både omkring selve kurset, men også i deres viden om alt det, der lå til grund for, at kurset kunne gennemføres, – kommunikationsformer, programkendskab m.m.

Jeg vil anbefale konceptet udbredt til andre dele af den kommunale administration, da videomødet i mange situationer kan afløse det fysiske møde. En erfaring fra kurset var, at videomøderne ofte var mere koncentrerede og centrerede sig om mødets emne. Dette plus tidsbesparelse omkring transport vil være en fordel for kommunen.

Jens Honoré

IT-konsulent, Skoleafdelingen, Middelfart Kommune

Succes for industriens uddannelse

Jeg har i forbindelse med afholdelse af webinarer for industriens uddannelse haft et særdeles godt samarbejde med Anne-Mette Rønholt.

Helt konkret har det været en stor hjælp til mig at have en yders kompetent facilitator, når man skal ud på den digitale scene. Der har således været god dialog og sparring omkring ”undervisnings mix” imellem præstenation, brug af chat funktion, gruppearbejde, afstemninger m.m.

Det har desuden været godt med trygge rammer omkring teknikken i webinarer, således jeg har kunnet fokusere 100 % på at levere undervisningen og ikke samtidig skulle tænke på, om teknikken nu virker !!

Udover god planlægningssparring har Anne-Mette desuden efter hvert webinar givet god feedback og hint til forbedringer – kort sagt god læring til mig som underviser på webinar.

Samarbejdet i det hele taget har fungeret helt perfekt, da Anne-Mette hele tiden har været obs. på afstemte forventninger, god til at spotte lige den støtte, jeg havde brug for, og gøre det på en meget motiverende måde.

Ud fra de gode evalueringer, er jeg er således blevet overbevidst om, at webinar er en særdeles god undervisningsform, som jeg i fremtiden helt klart vil benytte, da det giver helt nye og fleksible muligheder.

For mig, vil det give en helt ny dimension i læring i fremover, da jeg nu har endnu bedre mulighed for blande undervisningsformer. Er således ikke i tvivl om at anvendelse af webinarer i den form, som Anne-Mette har fået skabt, bidrager til hurtig og fleksibel læring af høj kvalitet.

Kurt Hansen

DIrektør, Living Lean

Tilfreds deltager 

Jeg deltog på en træningsdag i ”Kom godt ud af konflikten”. Workshoppen var sammensat som et træningsforløb og blev faciliteret af en professionel konsulent og en professionel skuespiller. Jeg forventede at få noget med hjem, som jeg kunne bruge i min hverdag på centret. Jeg havde meget brug for nogle værktøjer til de svære samtaler. Jeg havde også en forventning om at lære, hvordan man siger fra.

Jeg var spændt på at se hvordan dagen ville forløbe, da det var en ny måde for mine kolleger og jeg at komme til kursus på. Opbygning af træningsdagen gjorde, at den blev mere spændende, og jeg lærte nogle helt andre ting, end jeg egentlig troede, jeg kunne. Efterfølgende har jeg gjort god brug af de mange redskaber, jeg fik med fra dagen. Det var en virkelig god dag, hvor der var et godt flow, og jeg synes det levede fuldt ud op til det forventede.

Deltager (anonym)

Deltager på kursus, Middelfart Kommune

Lead The Talent er et målrettet udviklingsforløb, der kombinerer talenternes personlige og ledelsesmæssige udvikling for at gøre ledelse til talenternes fag.

Wecademy støtter Lead the Talent med digitale læringsværktøjer, så de kan fokusere på at blive verdens bedste talenter.

71 99 70 79

Fra 08:30 til 16.30

anne-mette@wecademy.dk

Vi svarer indenfor 24 timer