Blend din læring. Online undervisning og fysisk undervisning – oplev læringsforløb der virker!

Gæsteblogger, Fie Thorup, Studerende hos Wecademy. Fie studerer Cand. Soc. i Uddannelsesvidenskab på Århus Universitet
I øjeblikket er adgangen til information gennem teknologiske værktøjer og sociale medier stødt voksende, hvilket betyder at vores liv på mange måder gennemgår en transformation.

 

Ved brug af mobile værktøjer som smartphones, tablets og laptops blander vi mere eller mindre bevidst fysiske aktiviteter og online aktiviteter med det formål at skabe og opnå de bedst mulige oplevelser. Og netop dét er hvad Blended Learning handler om: en blanding af online undervisning og fysisk undervisning, hvor undervisningsformen vælges alt efter hvilket stof der skal læres og på baggrund af hvilke pædagogiske metoder og teknologier, der fremmer dette.

Gæsteblogger, Fie Thorup.

Gæsteblogger og studerende hos Wecademy, Fie Thorup

Den fysiske undervisning møder den netbaserede

Et blended uddannelsesforløb fremmer underviserens muligheder for at mixe det bedste fra den fysiske undervisning med det bedste fra den netbaserede, og derved skabe et nyt og forbedret læringsmiljø. Forskning viser at uddannelsesforløb der baseres på denne didaktiske læringsmetode har en positiv indvirkning på parametre som effektivitet, fleksibilitet og læringsudbytte.

 

Ved at flytte mere og mere af undervisningen på uddannelser og kurser til online platforme, skabes der både mere fleksible rammer for deltagerne, de tilbydes automatiserede og asynkrone online værktøjer der fremmer læring, og man kan samtidig udnytte internettet som genvej til at nytænke og overskride de traditionelle rammer for klasseværelset. Udover fleksibilitet og bekvemmelighed ved denne form, viser undersøgelser at deltagerne oplever at opbygge en god relation til både underviser og de andre deltagere på holdet selvom de kun få gange mødes fysisk.

Skab effekt 

For hele tiden at kunne opnå fordelene ved blended learning kræver det at underviserne er åbne overfor at forny sig, og at de er villige til at gentænke og redesigne læreprocesser i nye digitale kontekster. Uddannelsesforskning viser, at Blended Learning som didaktisk metode på uddannelser og kurser er mere effektive sammenlignet med hhv. fysiske uddannelser og udelukkende online uddannelser.

 

Ingredienser i Blended Learning:

 

  • Blended kurser og uddannelser er mere bevidst designet end fysiske forløb: Tilrettelæggelsen involverer ofte specialister i uddannelsesdesign og teknologi der er kompetent til at understøtte processen online, hvor de i samarbejde med underviserne redesigner uddannelsesforløbet.

 

  • Let tilgængelighed til læringsaktiviteter: Ved at lægge materialer og aktiviteter online giver man de studerende mulighed for at planlægge, hvornår de vil tage del i materialet, og på den måde opnå en mere fuldkommen læring.

 

  • Blended- og online læringsforløb har ry for at intensivere den lærendes fokus: Fokus intensiveres på de mest relevante dele af undervisningen. Dette skyldes at online undervisning er mere struktureret og styret samt udviklet med direkte instruktioner. Der kan også være opgaver der skal løses med tidtagning, hvilket skærper den lærendes opmærksomhed yderligere.

 

Fleksibilitet og muligheder som nøglebegreber

Gennem denne måde at tænke læring og uddannelse skabes der et væld af muligheder og fleksibilitet hos både tilrettelæggerne af læringsforløbet, men især også deltagerne.. De mange nye teknologier vi omgiver os med hver dag er mulighedsskabende, og betyder at det på en overskuelig måde kan lade sig gøre både at passe et job, have en familie og efteruddanne sig online. At facilitere læringsaktiviteter blended og online kan betyde forskellen på om en person opnår sine mål og udvikler sig gennem uddannelse eller ej.

 

Vi er specialister i uddannelsesdesign og teknologi. Vi kender uddannelsessystemet og har et stort netværk af læringskonsulenter med høj faglighed. Har du brug for sparring vil det glæde os hjælpe dig med, at redesigne jeres næste uddannelsesforløb.

 

Anne-Mette Rønholt, Founder Wecademy

 

De bedste hilsen

Fie Thorup og Anne-Mette Rønholt

Har du lyst til at læse vores øvrige blogindlæg, så kan du klikke her.

Referencer:

 

  • Stein, J & Graham, R. C (2014) Essentials for Blended Learning – A Standards-Based Guide., Routhledge, New York
  • Læringsteknologi.dk,  http://laeringsteknologi.dk/233/blended-learning/ (22.09.2016)
  • Glazer, S. F. (2012) Blended Learning – Across the Disciplines, Across the Academy., Stylus Publishing, Virginia